Posts in Category: Företagande

Chefer och företagshälsa

När personalen mår dåligt på jobbet är det ofta cheferna som är den primära anledningen, det är därför enkelt att förstå att en bra chef är ett livsviktigt organ för ett företags hälsa och framgång. För att effektivisera arbetsplatsen måste man motivera sin personal genom att i förstahand informera om vilka mål och prioriteringar företaget har. Personalen måste känna sig kompetenta, respekterade och anförtrodda i sina yrkesroller.

En bra chef coachar och uppmuntrar sitt företag och personal till framgång och tillväxt genom att vara närvarande och hjälpsam i alla företagets skeenden och processer. En grundförutsättning för att ett företag ska utvecklas i rätt riktning är att man ger personalen kontinuerlig feedback, det hjälper personalen att navigera rätt i sina yrkesroller och medför en starkare självkänsla inför det man håller på med. Det är viktigt att chef och personal tillsammans arbetar fram vilken företagskultur som ska råda, hur man ”approachar” varandra med kritik, och framförallt hur man som kollegor kan stärka varandra.

Många företag kan nog skriva under på att teambuilding är ett vinnande koncept, därför är det viktigt att som chef och företagsledare investera i personalen med jämna mellanrum. Vi människor är uppbyggda på positiv förstärkning, och ända sen vi var spädbarn har vi uppmuntrats till att klara nya mål. En bra chef vet att ingenting fungerar så bra som positiv uppmärksamhet, när personalen känner att dom gör något bra som blir korrekt och uppskattat blir följderna gynnsamma flera led.

Slutligen, A och O är att man bör betrakta sitt företag som ett kretslopp där alla komponenter behövs, och för att alla komponenterna ska fungera så optimalt som möjligt bör man se till att förutsättningarna för det finns tillgängliga. Jag hoppas att personal och chefer låter sig inspireras av ovanstående text, för att förbättra arbetsmiljöerna runt om i landet.

Lycka till!

.

Utveckling genom avveckling

Plötsligt uppstår en situation där det inte längre finns någon möjlighet att fortsätta som tidigare. Gränsen är nådd för vad som är möjligt att göra någonting åt i ett företag. I sådana fall kanske det inte återstår någon annan möjlighet än att avveckla företaget och börja om från början med någonting nytt. Många vänder sig mot tanken på att avveckling skulle kunna leda till utveckling, men med erfarenheterna man gjorde från det tidigare bolaget finns alla chanser att börja om på nytt och undvika de misstag som ledde fram till det tidigare företagets misslyckande.

Att avveckla ett aktiebolag är en omständlig process som kan ta upp emot ett år innan bolaget slutligen avvecklats helt och hållet. Till skillnad från enskild näringsverksamhet kan ett aktiebolag inte läggas ner när helst företagaren önskar. Bolagsverket kan inte heller lägga ner ett aktiebolag utan att företaget antingen genomgått likvidation eller en konkurs. För den som inte själv vill syssla med avvecklingen finns möjligheten att sälja bolaget till något av de företag som sysslar med så kallad snabbavveckling. Här finns exempelvis företag som Citadellet Likvidationer som mot en viss ersättning köper upp företaget och därefter avvecklar det i egen regi. Eftersom du som ägare redan sålt ditt företag slipper du att själv vara del av den komplicerade och långdragna processen som det innebär att avveckla ett företag.

Att själv avveckla företaget innebär att du som ägare måste vänta mellan två på varandra följande bolagsstämmor innan företaget slutligen är avvecklat och aktieägarna kan ta del av kvarvarande kapital. Väljer du däremot snabbavveckling kan du få del av utdelningen tämligen omgående, då försäljning är det snabbaste sättet att avveckla företaget. I och med försäljningen får aktieägarna snabbt tillgång till bolagets kapital och kan använda det för att starta om från början med ett nytt bolag.

Går du i tankarna att öppna egen butik?

Du vet redan vad du ska sälja, du har redan klart i huvudet hur du ska inreda och du har gjort en budget på ett ungefär. Det som saknas är en lämplig lokal.

Att hitta den perfekta lokalen

Det är inte bara att bestämma sig för första lokal. Det du måste fråga dig själv innan du bestämmer dig är bland annat. Hur stor lokal behöver du? Är det ett speciellt läge du är ute efter? Ett beprövat knep är att tillbringa en dag i den lokal du funderar på. För statistik på hur många som passerar lokalen. Har de bråttom? Är det dina potentiella kunder som passerar? Kommer de att stanna till och komma in i din butik?

Du har bestämt dig

Du har blivit med lokal! När du väl har hittat den perfekta lokalen för din verksamhet är det roliga arbetet kvar innan du kan slå upp dörrarna till din nya butik. Behöver den målas om? En interaktiv färgkarta är bra för att kolla hur färgen kommer att se ut på en större yta. Tänk på att färgen inte får ta över. Det är ju dina varor som ska säljas.

Belysningen är viktig

Belysningen är en otroligt viktig del som du inte får glömma bort när du inreder butiken. Med rätt belysning kan du locka kunder till din butik och genom att belysa varor som är kampanjvaror får du kunderna att lägga märke till just dessa produkter.

Anställa eller jobba själv?

Denna fråga är ju helt upp till dig själv. Är det en mindre butik det rör sig om kanske du väljer att jobba helt själv till en början. Är butiken från början stor och du har ett sortiment som kräver kunnig personal och varje kund ska kunna få service snabbt kanske du måste anställa flera medarbetare. Om kunderna måste vänta länge på service får du snabbt dåligt rykte och det vill ingen företagare råka ut för.

Arbetsmiljön – viktigt för alla

brandvarnare

För att du ska kunna utföra ditt jobb på ett säkert sätt gäller det att din arbetsplats är både trygg och bekväm. För att kunna arbeta i lugn och ro är det viktigt att veta att det exempelvis finns en beredskap mot bränder och olyckor. Utan ett rejält brandskydd är risken stor att du och dina anställda oroar er för vad som kan hända om det värsta tänkbara inträffar. Det kan ha i sin tur ha en negativ inverkan på produktion, arbetsmoral och andra viktiga faktorer i ett företag. Framför allt är det en risk som inget seriöst företag bör utsätta sina anställda för. Lyckligtvis är det relativt enkelt att göra stora förbättringar när det kommer till relationen mellan brandolyckor och arbetsmiljö.

Brandvarnare räddar liv

Du kan på egen hand skapa goda förutsättningar för beredskap. Ett led i det är att skaffa ett skyddsombud. Varje företag bör ha ett skyddsombud som ser till att det finns någon med ansvar för brandsäkerhetsfrågor. Ett skyddsombud har i uppdrag att lösa praktiska frågor som ser till att alla på arbetsplatsen kan känna sig trygga. Det är också skyddsombudet som du kan kontakta om du har några funderingar kring arbetsmiljön. En av dessa praktiska punkter kan vara att köpa in brandutrustning till företaget. En enkel åtgärd som att sätta upp en brandvarnare kan rädda liv om olyckan är framme.

Förbered er med övningar

Andra åtgärder kan också se till att du vet precis vad du ska göra om det sker en större brand eller annan form av olycka. Med en tydlig uppsamlingsplats för alla som jobbar i byggnaden slipper det råda kaos och förvirring om det bryter ut en brand. Det enklaste sättet att se till att alla är införstådda med vad som gäller är att arrangera regelbundna brandövningar. Då utrymmer ni lokalen och anvisar alla till rätt plats för att vara förberedda på olyckshändelser.

Bra personalvård

personnel care

Som företagare så har man ett ansvar för sina anställda, det gäller att se till så att det är en schysst arbetsmiljö att arbeta i och att man bedriver en bra personalvård. Trivs man på sin arbetsplats så kan man prestera bättre, och man känner sig mer motiverad att stanna kvar på sin arbetsplats.

Tillsammans med personalen så utgör företaget en enhet som arbetar för att kunderna ska få den absolut bästa servicen och för att kunna utföra det jobb som man är ålagd att göra så krävs det att man har de bästa förutsättningarna att göra det.

Vilken typ av personalvård kan skilja sig från företag till företag, vad som är möjligt att utföra. Företagsmassage är ett exempel på personalvård, då kan det komma företag till arbetsplatsen och ger massage på plats och man som personal slipper åka iväg för att få en skön och avkopplande massage.

Att från företaget sida kunna ge olika förmåner och få dessa skatte- och avgiftsfria kan vara något som passar just ert företag. Det kan vara fråga om bidrag till träning på gym eller annan anläggning anpassad för träning. Vad som är förmån och vad man kan få avdrag för kan man läsa om på Skatteverkets webbsajt.

Mår personalen bra så mår företaget bra, det är en win win situation för alla. Det gäller att sträva efter en bra arbetsmiljö och som ledning får man fråga sina anställda vad som kan motivera för att kunna förändra arbetssituationen.

Genom att bygga upp ett företagsklimat där det andas positivet kommer att genomsyra hela företaget, låt de anställda komma med idéer hur saker och ting ska lösas. Det finns säkert många bra idéer om hur det dagliga arbetet kan förbättras hos de anställda.

Framgång börjar med struktur

företagsstruktur_294455525

Vill man ha bra framgångar gäller det att ha struktur på företaget, anställda och allt arbete man tar sig för. Utan detta gör man sig själv en stor otjänst och risken är att man själv står i vägen för ens egen och företagets framgång.

När folk kommer till jobbet har de i en perfekt värld full vetskap om vad de ska göra den dagen, hur de kommer att gå till väga och vilka moment som kommer att dyka upp. Det finns ju naturligtvis arbeten där detta är svårare och oväntade saker dyker upp under dagens lopp. Men om detta är fallet för absolut alla på företaget är risken att man inte har strukturerat arbetet tillräckligt bra.

Är man inte tillräckligt insatt i ämnet kan det vara svårt att veta precis hur man ska tackla detta problem, som tur är finns det faktiskt företag man kan anlita som kan hjälpa en med just detta. De kan hjälpa en att identifiera flaskhalsar, skapa en grundläggande struktur för i det systematiska arbetet, strukturera alla arbetsprocesser så de bättre bidrar till företagets mål och mycket mer.

Dessa företag arbetar oftast inte efter en specifik plan utan arbetar tillsammans med arbetsgivaren för att identifiera företagets behov och målsättning. Detta gör det möjligt att lägga fram en plan får hur man bäst når detta mål och börja implementera praktiska åtgärder på olika nivåer i företaget, allt från ledningen till de anställda. De kan även hjälpa till med utbildning för de anställda på företaget så alla får en bättre förståelse för varför vissa arbetssätt förändras och hur man istället bör gå till väga.

En strukturerad arbetsmiljö kommer att kunna leda till borttagning av onödiga element och strömlinjeformade arbetssätt, som i sin tur leder till ökad produktivitet.

Styrkor och svagheter i företaget

syrkor_svagheter_203324158

Oavsett om man driver ett nystartat eller väletablerat företag är det viktigt att identifiera både sina styrkor och svagheter. Detta kan vara till mycket stor hjälp när man försöker göra sin verksamhet mer framgångsrik och effektiv.

Detta är en del av något man kallar för en SWOT-analys. SWOT är en engelsk förkortning och står för Strenghts, Weaknesses, Oppertunities och Threats, vilket ju då på svenska blir Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. En SWOT-analys är i grunden väldigt enkel och kan i stort sett göras genom att skriva upp plus- och minuspunkter i en lista.

Denna lista kan sedan användas bland annat som en grund för framtida strategier och under vilka omständigheter man kan behöva hjälp utifrån. Inget företag har expertis inom alla områden och när man kan peka ut sina svagheter kan man göra mer informerade val om när man faktiskt behöver ta hjälp av till exempel konsulter eller bemanningsföretag. Olika firmor har hjälpt många företag hantera situationer som annars skulle ha tagit betydligt längre tid att ta sig igenom eller i värsta fall, aldrig ens hanterade.

Detta är som sagt inte bara viktigt för väletablerade företag. Men trots detta är det tydligen få nystartade företag som tar hjälp utifrån, enligt uppgifter från Trygg-Hansa i en studie utförd av Statistiska Centralbyrån. Av de som faktiskt tar hjälp utifrån är områdena finans och ekonomi de vanligaste, följt av försäkringar.

Genom att låta andra företag och firmor hjälpa en med ens svagheter ger man sitt eget företag en bättre chans att fokusera på de områden de är starka inom. Och de pengar man spenderar på till exempel konsulter kan lätt vägas upp av det man tjänar på att satsa på ens egna styrkor.

Företag och konferenser

10183596-public-speaker-at-business-conference

Konferenser är så mycket mer än bara en plats där företag möts under en eller ett par dagar. Det är ett tillfälle att skapa kontakter, lägga grunden för framtida samarbeten och hjälpa varandra att skapa framgång inom sina respektive branscher.

En konferens kan hållas på många olika platser och det gäller att hitta en lokal som bäst fyller konferensdeltagarnas behov. Om det till exempel handlar om en konferens där många långväga resande kommer att dyka upp kan det vara bra att använda en lokal i närheten av något som en flygplats. Konferenser är vanliga i Timrå då det faktiskt finns lokaler på själva flygplatsen.

Var man än råkar hamna är det alltid bra om konferensen försöker utnyttja platsens alla resurser till fullo. Detta kan betyda något så enkelt som att låta vissa delar av konferensen ta plats i den omkringliggande miljön och de aktiviteter som kan göras i området.

Något annat som är mycket viktigt att tänka på när det gäller konferenser är schemat. Det finns en hel del man kan planera för en konferens, som föreläsningar, workshops och liknande, men det måste även göras rum för deltagare att prata och umgås, både av sociala och affärsmässiga skäl. För att inte tala om tiden som bör avsättas för måltider och liknande. 

Utöver detta är det också vanligt att planeringen inkluderar något typ av aktivitet som alla kan få ta del av. Detta kan vara helt och hållet med nöje i åtanke eller något med teambuildinginriktat genom att kombinera nöje med nytta. Vad man än planerat är det viktigt att hålla sig efter schemat och göra sitt bästa för att undvika tidsförskjutningar och liknande saker som kan skapa problem för planeringen.

För ytterligare tips på hur ett lyckat event bör gå till väga kan man läsa den följande artikeln från Paloma.

Att driva sitt företag framåt

Young stylish businessman

Har man kommit igång med sitt företag, märkt att konceptet fungerar och det faktiskt går bra, kan det vara tillfälle att tänka på hur man kan utvecklas, nå ut till fler kunder och kanske till och med en dag expandera till nya områden eller marknader.

För att kunna formulera en strategi att ta företaget framåt är det ju bra att veta hur starkt ens varumärke är och hur detta uppfattas. Detta kan kännas svårt att göra på egen hand, och det är det nog också, men som tur är finns det företag som kan utföra detta jobb åt en. Ett sådant projekt kan ge goda insikter i vad ens varumärke betyder i kundernas ögon, målgruppens kännedom om detta, med mera.

Detta kan även visa på att man kan behöva arbeta mer med sitt varumärke och bygga upp det åt hållet man strävar efter. Styrkan av ett varumärke kan byggas upp på olika vis. Mycket kommer ju naturligtvis bero på vilken bransch man arbetar inom, en flashig reklamfilm kommer ju inte att fungera för alla företag och marknader.

Strategier kommer även behöva variera beroende på vilken identitet företaget har. En småföretagare kan till exempel kliva fram och marknadsföra sig själv som sitt företag. Om det dock är flera personer på företaget är inte detta en lika effektiv strategi då kunder kanske förväntar sig att alltid få göra affärer med den som marknadsförts som personifieringen av företaget. Ett företag med många anställda kommer ha ännu mindre möjligheter att få denna strategi att fungera, istället måste man försöka lyfta fram själva företaget som en individ med en identitet som delas av alla som jobbar där.

Det är också viktigt att kunna identifiera sina styrkor jämfört med konkurrenterna och se till att man arbetar med att belysa dessa tydligt så att ny kunder kan se fördelarna med välja ens företag framför konkurrenternas.

När man förlorat sitt jobb – olika alternativ

job hunt

Nästan alla har någon gång i livet stått utan jobb eller vara tvungen att lämna sitt jobb på grund av olika skäl. Hur man går vidare från arbetslös till att få ett jobb kan ske på olika sätt. Här nedan presenterar vi de vanligaste alternativen.

Arbetsförmedlingen

De har inte de bästa siffrorna när det kommer till att ge personer nya tjänster, men de kan hjälpa nybörjare på marknaden att lära sig hantera arbetsintervjuer och hur man skriver bra CV. Det är också nödvändigt att registrera sig på arbetsförmedlingen om man vill få A-kassa och liknande. Men man ska inte använda arbetsförmedlingen som enda jobbkälla. Det finns många jobb som aldrig hamnar på arbetsförmedlingens hemsida.

Outplacement

Har man råd att spendera pengar under sitt arbetssökande kan man söka sig till företag som hjälper till att hitta ett nytt jobb åt en. De försöker hjälpa en att hitta en ny karriär, ger viktiga råd och tips samt har kontakter inom flera olika branscher. Det finns företag som har över 25 års erfarenhet med att hjälpa arbetslösa komma upp på fötter igen, med mer insikt i vad man själv vill och är ute efter, karriärmässigt.

Besöka företag

Ett mer direkt sätt att hitta jobb är att besöka företag man finner intressanta. Man får skriva ut ett gäng CV:s och knacka på hos företagen med hopp om att få prata med någon ansvarig på kontoret. Många företag väljer att inte annonsera genom arbetsförmedlingen, så det finns en hel del lediga jobb som man inte får höra talas om. Man kan även ringa till företagen, om det är för lång att besöka dem.

Starta eget företag

Om man är trött på att vara anställd, kan man bli sin egen chef. Det gäller bara att ha en bra idé och ta reda på om det finns en marknad för den produkt eller de tjänster som du tänker erbjuda. Att starta eget kan vara en lång process och det kräver hårt arbete för att få ett företag att lyckas. Men om man är villig att göra uppoffringar, kan man få väldigt mycket tillbaka.