Posts in Category: Företagande

Anställa sin första medarbetare

När man kommer till den punkt att man inte längre kan göra allt själv och man känner att man både måste och har råd att anställa sin första medarbetare, kan det kännas som en stor utmaning och det är inte alltid lätt att veta hur man går till väga.

Att gå från att driva sitt eget företag till att bli arbetsgivare har många implikationer. Men innan man kommer till ens det måste man ju tänka på hur man hittar den medarbetaren man behöver. Rekryteringen kommer att kosta tid och det är ju upp till var och en var man tar denna tid från. För de som rekryterar för första gången kommer det att ta mer tid än de flesta är beredd på.

Börja alltid med vad exakt företaget behöver för typ av person. Krävs det några speciella expertiser eller är man förberedd på att behöva lära dem allt de behöver kunna på plats. Om man kommer att behöva arbeta när varandra kan det kännas som ett logiskt val att hitta någon lik en själv, men det är oftast bättre att försöka hitta någon som kan balansera upp det man själv kanske uppfattar som sina svaga sidor.

Formulera sedan en platsannons och lägg upp den på Platsbanken. Det kan dock vara smart att lägga upp den på mer än ett ställe, så man kan även lägga upp den på en sajt som Jobbsafari eller liknande. Se till att alla som söker även lämnar in CV, men gå inte bara efter detta. Bekräfta mottagningen av ansökan och försök beräkna hur lång tid det tar innan det är dags att återkoppla med jobbsökande. Följ sedan upp med intervjuer. Här kan det vara bra att läsa på sig lite om intervjutekniker och råd så man vet att man ställer bra frågor.

Tro inte att det kommer att vara lätt att göra ett val, det är oftast något ganska svårt och det kan lätt vara något man tänker på dag ut och dag in innan man äntligen lyckas göra ett val. När man nu har något som representerar ens företag förutom sig själv behöver man ju få dem att känna sig som en del av företaget. Ta exempelvis och tryck upp en t-shirt i deras storlek med företagets namn/logo på. En sajt som Easytryck kan snabbt och enkelt hjälpa en med detta.

Kom också ihåg att man måste registrera sig arbetsgivare hos Skatteverket när man anställer någon för första gången.

Framgång för företaget

Oavsett om du driver ett företag eller varit länge inom din bransch så är framgång något som man eftersträvar, eller i alla fall bör eftersträva som företagare. Framgång är lika med vinst för det företag som bedrivs och med vinst så blir företaget välmående och mer solitt inför framtiden.

Att nå framgång är ingen enmansshow utan alla inom företaget bör dra sitt strå till stacken fån den enskilde anställde till högsta ledningen. Visst det kan vara enkelt att glida med på en räkmacka men den glädjen man tillsammans kan känna när man når ett delmål i företaget är svårt att förstå om man inte bidragit på något sätt. Tillsammans så blir företaget starkt och skapar de möjligheter som krävs för att växa.

Att hitta nya inkomstkällor som offentliga upphandlingar kan vara en del som man kanske inte alltid tänker på som företagare. Det kan vara så att man inte räknar med att man kan få dessa uppdrag utan att det bara är de stora drakarna som kammar hem dessa upphandlingar. Har du en bra produkt eller tjänst så kan du självklart vara något att räkna med i olika offentliga upphandlingar.

Självfallet så finns det flera vägar att gå för att ett företag ska bli framgångsrikt och alla företag kan säkert vittna om olika sätt att växa och bli framgångsrika. Många gånger så är det hårt arbete som gäller för att företaget ska komma dit företagsledningen vill. Ingenting löser sig själv utan det gäller att alla är med på tåget och att VD och resterande företagsledning är tydlig med vad man vill med företaget.

Det finns också ett värde i att titta på hur man kan investera i personalen för att skapa framgångar i företaget. Ett alternativ är att lägga ned pengar i utbildning för olika anställda eller för hela avdelningar. Detta kan ibland vara ett fungerade alternativ till anställningar om en någon på företag skulle ha möjligheten att ta på sig ytterligare arbetsuppgifter bara de hade vidare expertiser.

Ökad kunskap och nya expertisområden inom företaget kan öppna upp för många olika möjligheter och därmed tillåta företaget att ta sig an nya sorters projekt och kunder. Men varje gång man startar något helt nytt är det viktigt att följa detta väldigt noga för att se var den största potential finns, men också för att kunna se hinder och fallgropar innan man råkar ut för dem.

Kreativitet och idéer

Oavsett om man driver sitt eget företag eller är högt uppsatt ledare inom någon annans så finns alltid behov av kreativitet. Kanske inte hela tiden, men emellanåt. Man möter konstant nya utmaningar som man behöver övervinna med kreativa lösningar.

Spara dina idéer

Oavsett hur man får sina idéer så finns det en sak som är mycket viktigt, att man sparar dem. För många så är den bästa lösningen på detta en dedikerad anteckningsbok. Det kan vara bra att välja en bok av lite högre kvalité så som de från Leuchtturm1917 för att visa att man värderar sina idéer och tankar.

Det blir ett sätt att skapa rutin och göra själva processen njutbar. Ungefär som att man väljer en bättre penna när man skriver på ett viktigt dokument. Detta är största fördelen med en fysisk bok istället för att anteckna på till exempel mobilen.

Kreativitetstips från John Cleese

Komikern, skådespelaren, författaren och regissören John Cleese mest känd från Monty Python blev en gång frågan om att föreläsa om kreativitet. Föreläsningen finns idag på Youtube och används inom många organisationer än idag för att ge bättre förståelse för den kreativa processen.

I föreläsningen fokuserar han på att man som människa kan befinna sig i två olika lägen. Dels ett slutet läge vilket är det man använder när man arbetar mot ett konkret mål. Alla tankar och alla handlingar är då riktade utifrån det eller de målbilderna man har. Det andra läger är vad han kallar det öppna läget. I detta läget så är man mer lekfull och kan låta tankarna vandra. Man leker med tankar, idéer och koncept för att man kan och för att man får, inte för att man måste nå något mål. För att nå detta läget krävs det att man är bekväm och avslappnad. Det är helt enkelt en typ av brainstorming session.

När man sedan hittat de kreativa lösningarna så är det dock dags att byta om till det slutna läget. Detta så att man kan fokusera och faktiskt nå de mål man har med hjälp av de nya kreativa lösningarna man fått från det öppna läget.

Vikten av god belysning på arbetsplatsen

Oavsett vad det är man arbetar med och var är det viktigt att få till en så bra belysning som möjligt. Här tittar vi lite närmare på vad belysningen egentligen gör, vad som händer när den är bristande och även en titt på moderna metoder för belysning.

Belysningen på en arbetsplats ska sträva efter att vara jämnt sken, inte för ljust och inte för mörkt. Vid behov måste det även finnas justerbar platsbelysning som inte bländar. En arbetsplats måste även ta hänsyn till förutsättningarna för de som arbetar där och se till att det finns lösningar för personer med eventuella synproblem. Man ska heller inte skapa för stor kontrast mellan arbetsytor och omgivningen då det kan vara stressande för ögonen.

Arbetsmiljöupplysningen menar att bristande belysning kan ge upphov till dålig arbetsställning, vilket i sin tur kan orsaka värk i till exempel huvudet, nacken och axlarna. De med ger dock även att det inte finns några generella gränsvärden när det gäller belysning då olika arbetsplatser behöver olika mycket och även olika typer av ljus. Detta betyder att det mer eller mindre blir en bedömningsfråga och att det är viktigt för anställda att meddela om det är otillräcklig belysning någonstans.

När man designar belysningen för en arbetsplats rekommenderas det att alltid börja med dagsljus som grunden. Det kan ju dock vara svårt att få in tillräckligt med ljus på en arbetsplats. En anledning till detta kan ju vara något så enkelt som vilket väderstreck fönstren vetter emot. Lösningar på detta kan vara ett modernt ljussystem så som det Parans erbjuder då det genom fiberoptiska kablar kan transportera solljus till delar av en byggnad som inte får direkt solljus annars. Dock så vet vi ju att man i Sverige får mindre solljus på vinterhalvåret, och att detta bara blir värre ju längre norrut man befinner sig. Så belysningen måste ju kunna kompensera även för detta.

Positiv arbetsmiljö

Att finnas i en god arbetsmiljö innebär att man kanske utför ett bättre arbete, det känns som naturligt om klimatet på en arbetsplats genomsyrar glädje och positivitet så hjälper det till att göra företaget framgångsrikt. Det finns säkert de som tycker annorlunda, men det är inte det denna artikel ska handla om.

Att bygga en god arbetsmiljö kan ta sin tid, mycket handlar om att ledning och chefer förstå detta och vill arbeta för detta. Att få med alla på tåget mot en trevligare och mer glädjefylld arbetsplats. Arbetsglädje är något som alla behöver och genom att anlita konsulter som hjälper till med planering av kickoffer eller kommer och håller föreläsningar så detta förändras innebär att företaget är på god väg. Kom bara ihåg att olika personer motiveras av olika saker och det finns därför inte ett sätt att finna arbetsglädjen som kommer att passa alla.

Inom företag som växer så kanske det krävs lite extra arbete då det kommer in ny personal och som inte riktigt vet vilken företagskultur som det arbetas mot och hur det fungerar på företaget. Det tar alltid ett tag att hitta sin plats som ny och att anpassa sig i den nya företagskultur som finns. Det gäller att växa tillsammans så både ledning och anställda i grunden utnyttjar de resurser som finns och låta den arbetsglädje som finns smitta av sig till de senaste anställda.

Samtidigt blir det ju också en del av rekryteringsprocessen att se till att personer man anställer bedöms kunna passa in i den arbetsmiljö man har etablerat. Detta är så klart inte alltid det enklaste, men genom att veta hur man ställer bra frågor under en intervju kan man lättare komma att lära känna kandidater väldigt tidigt och få en bättre uppfattning om deras värderingar överensstämmer med företagets och den kultur man har skapat.

Man kan inte ta något för givet utan det gäller att man arbetar för de mål man satt och att man även jobbar med att bibehålla den arbetsglädje man lyckats skapa. Låt alla bli hörda och ge utrymme för olikheter, låt glädjen som finns smitta av sig till de som kommer in som ny på en arbetsplats.

Chefer och företagshälsa

När personalen mår dåligt på jobbet är det ofta cheferna som är den primära anledningen, det är därför enkelt att förstå att en bra chef är ett livsviktigt organ för ett företags hälsa och framgång. För att effektivisera arbetsplatsen måste man motivera sin personal genom att i förstahand informera om vilka mål och prioriteringar företaget har. Personalen måste känna sig kompetenta, respekterade och anförtrodda i sina yrkesroller.

En bra chef coachar och uppmuntrar sitt företag och personal till framgång och tillväxt genom att vara närvarande och hjälpsam i alla företagets skeenden och processer. En grundförutsättning för att ett företag ska utvecklas i rätt riktning är att man ger personalen kontinuerlig feedback, det hjälper personalen att navigera rätt i sina yrkesroller och medför en starkare självkänsla inför det man håller på med. Det är viktigt att chef och personal tillsammans arbetar fram vilken företagskultur som ska råda, hur man ”approachar” varandra med kritik, och framförallt hur man som kollegor kan stärka varandra.

Många företag kan nog skriva under på att teambuilding är ett vinnande koncept, därför är det viktigt att som chef och företagsledare investera i personalen med jämna mellanrum. Vi människor är uppbyggda på positiv förstärkning, och ända sen vi var spädbarn har vi uppmuntrats till att klara nya mål. En bra chef vet att ingenting fungerar så bra som positiv uppmärksamhet, när personalen känner att dom gör något bra som blir korrekt och uppskattat blir följderna gynnsamma flera led.

Slutligen, A och O är att man bör betrakta sitt företag som ett kretslopp där alla komponenter behövs, och för att alla komponenterna ska fungera så optimalt som möjligt bör man se till att förutsättningarna för det finns tillgängliga. Jag hoppas att personal och chefer låter sig inspireras av ovanstående text, för att förbättra arbetsmiljöerna runt om i landet.

Lycka till!

.

Utveckling genom avveckling

Plötsligt uppstår en situation där det inte längre finns någon möjlighet att fortsätta som tidigare. Gränsen är nådd för vad som är möjligt att göra någonting åt i ett företag. I sådana fall kanske det inte återstår någon annan möjlighet än att avveckla företaget och börja om från början med någonting nytt. Många vänder sig mot tanken på att avveckling skulle kunna leda till utveckling, men med erfarenheterna man gjorde från det tidigare bolaget finns alla chanser att börja om på nytt och undvika de misstag som ledde fram till det tidigare företagets misslyckande.

Att avveckla ett aktiebolag är en omständlig process som kan ta upp emot ett år innan bolaget slutligen avvecklats helt och hållet. Till skillnad från enskild näringsverksamhet kan ett aktiebolag inte läggas ner när helst företagaren önskar. Bolagsverket kan inte heller lägga ner ett aktiebolag utan att företaget antingen genomgått likvidation eller en konkurs. För den som inte själv vill syssla med avvecklingen finns möjligheten att sälja bolaget till något av de företag som sysslar med så kallad snabbavveckling. Här finns exempelvis företag som Citadellet Likvidationer som mot en viss ersättning köper upp företaget och därefter avvecklar det i egen regi. Eftersom du som ägare redan sålt ditt företag slipper du att själv vara del av den komplicerade och långdragna processen som det innebär att avveckla ett företag.

Att själv avveckla företaget innebär att du som ägare måste vänta mellan två på varandra följande bolagsstämmor innan företaget slutligen är avvecklat och aktieägarna kan ta del av kvarvarande kapital. Väljer du däremot snabbavveckling kan du få del av utdelningen tämligen omgående, då försäljning är det snabbaste sättet att avveckla företaget. I och med försäljningen får aktieägarna snabbt tillgång till bolagets kapital och kan använda det för att starta om från början med ett nytt bolag.

Går du i tankarna att öppna egen butik?

Du vet redan vad du ska sälja, du har redan klart i huvudet hur du ska inreda och du har gjort en budget på ett ungefär. Det som saknas är en lämplig lokal.

Att hitta den perfekta lokalen

Det är inte bara att bestämma sig för första lokal. Det du måste fråga dig själv innan du bestämmer dig är bland annat. Hur stor lokal behöver du? Är det ett speciellt läge du är ute efter? Ett beprövat knep är att tillbringa en dag i den lokal du funderar på. För statistik på hur många som passerar lokalen. Har de bråttom? Är det dina potentiella kunder som passerar? Kommer de att stanna till och komma in i din butik?

Du har bestämt dig

Du har blivit med lokal! När du väl har hittat den perfekta lokalen för din verksamhet är det roliga arbetet kvar innan du kan slå upp dörrarna till din nya butik. Behöver den målas om? En interaktiv färgkarta är bra för att kolla hur färgen kommer att se ut på en större yta. Tänk på att färgen inte får ta över. Det är ju dina varor som ska säljas.

Belysningen är viktig

Belysningen är en otroligt viktig del som du inte får glömma bort när du inreder butiken. Med rätt belysning kan du locka kunder till din butik och genom att belysa varor som är kampanjvaror får du kunderna att lägga märke till just dessa produkter.

Anställa eller jobba själv?

Denna fråga är ju helt upp till dig själv. Är det en mindre butik det rör sig om kanske du väljer att jobba helt själv till en början. Är butiken från början stor och du har ett sortiment som kräver kunnig personal och varje kund ska kunna få service snabbt kanske du måste anställa flera medarbetare. Om kunderna måste vänta länge på service får du snabbt dåligt rykte och det vill ingen företagare råka ut för.

Arbetsmiljön – viktigt för alla

brandvarnare

För att du ska kunna utföra ditt jobb på ett säkert sätt gäller det att din arbetsplats är både trygg och bekväm. För att kunna arbeta i lugn och ro är det viktigt att veta att det exempelvis finns en beredskap mot bränder och olyckor. Utan ett rejält brandskydd är risken stor att du och dina anställda oroar er för vad som kan hända om det värsta tänkbara inträffar. Det kan ha i sin tur ha en negativ inverkan på produktion, arbetsmoral och andra viktiga faktorer i ett företag. Framför allt är det en risk som inget seriöst företag bör utsätta sina anställda för. Lyckligtvis är det relativt enkelt att göra stora förbättringar när det kommer till relationen mellan brandolyckor och arbetsmiljö.

Brandvarnare räddar liv

Du kan på egen hand skapa goda förutsättningar för beredskap. Ett led i det är att skaffa ett skyddsombud. Varje företag bör ha ett skyddsombud som ser till att det finns någon med ansvar för brandsäkerhetsfrågor. Ett skyddsombud har i uppdrag att lösa praktiska frågor som ser till att alla på arbetsplatsen kan känna sig trygga. Det är också skyddsombudet som du kan kontakta om du har några funderingar kring arbetsmiljön. En av dessa praktiska punkter kan vara att köpa in brandutrustning till företaget. En enkel åtgärd som att sätta upp en brandvarnare kan rädda liv om olyckan är framme.

Förbered er med övningar

Andra åtgärder kan också se till att du vet precis vad du ska göra om det sker en större brand eller annan form av olycka. Med en tydlig uppsamlingsplats för alla som jobbar i byggnaden slipper det råda kaos och förvirring om det bryter ut en brand. Det enklaste sättet att se till att alla är införstådda med vad som gäller är att arrangera regelbundna brandövningar. Då utrymmer ni lokalen och anvisar alla till rätt plats för att vara förberedda på olyckshändelser.

Bra personalvård

personnel care

Som företagare så har man ett ansvar för sina anställda, det gäller att se till så att det är en schysst arbetsmiljö att arbeta i och att man bedriver en bra personalvård. Trivs man på sin arbetsplats så kan man prestera bättre, och man känner sig mer motiverad att stanna kvar på sin arbetsplats.

Tillsammans med personalen så utgör företaget en enhet som arbetar för att kunderna ska få den absolut bästa servicen och för att kunna utföra det jobb som man är ålagd att göra så krävs det att man har de bästa förutsättningarna att göra det.

Vilken typ av personalvård kan skilja sig från företag till företag, vad som är möjligt att utföra. Företagsmassage är ett exempel på personalvård, då kan det komma företag till arbetsplatsen och ger massage på plats och man som personal slipper åka iväg för att få en skön och avkopplande massage.

Att från företaget sida kunna ge olika förmåner och få dessa skatte- och avgiftsfria kan vara något som passar just ert företag. Det kan vara fråga om bidrag till träning på gym eller annan anläggning anpassad för träning. Vad som är förmån och vad man kan få avdrag för kan man läsa om på Skatteverkets webbsajt.

Mår personalen bra så mår företaget bra, det är en win win situation för alla. Det gäller att sträva efter en bra arbetsmiljö och som ledning får man fråga sina anställda vad som kan motivera för att kunna förändra arbetssituationen.

Genom att bygga upp ett företagsklimat där det andas positivet kommer att genomsyra hela företaget, låt de anställda komma med idéer hur saker och ting ska lösas. Det finns säkert många bra idéer om hur det dagliga arbetet kan förbättras hos de anställda.