Posts in Category: Personal

Positiv arbetsmiljö

Att finnas i en god arbetsmiljö innebär att man kanske utför ett bättre arbete, det känns som naturligt om klimatet på en arbetsplats genomsyrar glädje och positivitet så hjälper det till att göra företaget framgångsrikt. Det finns säkert de som tycker annorlunda, men det är inte det denna artikel ska handla om.

Att bygga en god arbetsmiljö kan ta sin tid, mycket handlar om att ledning och chefer förstå detta och vill arbeta för detta. Att få med alla på tåget mot en trevligare och mer glädjefylld arbetsplats. Arbetsglädje är något som alla behöver och genom att anlita konsulter som hjälper till med planering av kickoffer eller kommer och håller föreläsningar så detta förändras innebär att företaget är på god väg.

Inom företag som växer så kanske det krävs lite extra arbete då det kommer in ny personal och som inte riktigt vet vilken företagskultur som det arbetas mot och hur det fungerar på företaget. Det tar alltid ett tag att hitta sin plats som ny och att anpassa sig i den nya företagskultur som finns. Det gäller att växa tillsammans så både ledning och anställda i grunden utnyttjar de resurser som finns och låta den arbetsglädje som finns smitta av sig till de senaste anställda.

Man kan inte ta något för givet utan det gäller att man arbetar för de mål man satt och att man även jobbar med att bibehålla den arbetsglädje man lyckats skapa. Låt alla bli hörda och ge utrymme för olikheter, låt glädjen som finns smitta av sig till de som kommer in som ny på en arbetsplats.

Bra personalvård

personnel care

Som företagare så har man ett ansvar för sina anställda, det gäller att se till så att det är en schysst arbetsmiljö att arbeta i och att man bedriver en bra personalvård. Trivs man på sin arbetsplats så kan man prestera bättre, och man känner sig mer motiverad att stanna kvar på sin arbetsplats.

Tillsammans med personalen så utgör företaget en enhet som arbetar för att kunderna ska få den absolut bästa servicen och för att kunna utföra det jobb som man är ålagd att göra så krävs det att man har de bästa förutsättningarna att göra det.

Vilken typ av personalvård kan skilja sig från företag till företag, vad som är möjligt att utföra. Företagsmassage är ett exempel på personalvård, då kan det komma företag till arbetsplatsen och ger massage på plats och man som personal slipper åka iväg för att få en skön och avkopplande massage.

Att från företaget sida kunna ge olika förmåner och få dessa skatte- och avgiftsfria kan vara något som passar just ert företag. Det kan vara fråga om bidrag till träning på gym eller annan anläggning anpassad för träning. Vad som är förmån och vad man kan få avdrag för kan man läsa om på Skatteverkets webbsajt.

Mår personalen bra så mår företaget bra, det är en win win situation för alla. Det gäller att sträva efter en bra arbetsmiljö och som ledning får man fråga sina anställda vad som kan motivera för att kunna förändra arbetssituationen.

Genom att bygga upp ett företagsklimat där det andas positivet kommer att genomsyra hela företaget, låt de anställda komma med idéer hur saker och ting ska lösas. Det finns säkert många bra idéer om hur det dagliga arbetet kan förbättras hos de anställda.

Hjälpa sina anställda genom livet

11721203-female-instructor-helping-man-for-exercising

Ens arbetsplats blir ett ställe där man spenderar en stor del av sitt liv. Som företagare har du ett ansvar att se till att dina anställda må bra och trivs på jobbet. För att åstadkomma detta kan man behöva hjälpa dem utanför arbetslivet också.

Hälsan

En viktig del är att ta tag i hälsan. Om någon kämpar med sin vikt, kan du som företagare försöka hjälpa dig. Var ett stöd för den anställde och peppa honom eller henne när denne gör bra val. Man kan också erbjuda friskvårdsbidrag för att få flera personer på jobbet att motionera efter arbetstid. De som faktiskt använder sig av avtalet kommer att vara gladare, friskare och orka jobba mer.

Eller så kan det handla om att sluta röka. Rökningen påverkar hälsan negativt, medan att sluta röka kan förstöra humöret och vikten. Här kan det vara bra att ha överseende om den anställdes humör eller personlighet förändras under en period.

Familjen

Förutom arbetet tar familjen upp mycket tid. Ett dödsfall inom familjen kan vara väldigt tufft, speciellt om det kommer som en otäck överraskning. Man har alltid rätt att ta ledigt under sådana omständigheter, men det kan vara bra att visa sin förståelse. Erbjud den anställde att få prata med en professionell, för att ta sig genom sorgen.

Det kan också vara glädjande nyheter som väntar inom familjen: såsom tillökning. Man har rätt att ta föräldraledighet och det är en naturlig del av livet att bilda familj. Bli inte chefen som ger sina anställda dåligt samvete för att de går vidare i livet och skaffar barn. Prata inte med den anställde om hur svårt det blir för företaget eller hur stressigt allting känns. Detta är en lycklig period för han eller henne och det är inget som chefen har rätt att förstöra.

Bra utbildningar för anställda

12122310-mature-students-in-further-education-class

Ett företag sluta aldrig att utvecklas, så varför ska dina anställda sluta utvecklas och utbildas efter introduktionsträningen?

Utbildningar kostar, det kommer man inte undan. Det finns sätt att göra det lite billigare: som att skicka anställda på endagsföreläsningar och seminarier. Utbildningar ska planeras in i budgeten och vara en del av företaget på samma sätt som leverantörskostnader och produktionskostnader.

Man kan också hålla interna utbildningar om man har kunskaperna om det. Det sparar ned på kostnaderna men kräver en hel del arbete bara för att komma fram till vad man ska ta upp och hur man ska förmedla information på korrekt sätt. Som alltid handlar det om vad man ska prioritera: tiden eller pengarna.

Utbildningsmöjligheter ger dig också chansen att hålla kvar vid din personal. Om det finns sätt för de anställda att lära sig mer och klättra i karriärstegen, är risken mindre att de lämnar företaget vid första möjlighet att kliva upp i branschen.

Du behöver också kunna erbjuda relevanta kurser och utbildningar, det kanske svåraste momentet. Utbildningen ska vara så riktad mot ditt företag som möjligt, för att de anställda ska få chansen att använda sig av sina nyförvärvade kunskaper.

Du behöver inte bara erbjuda de anställda saker som vidareutveckling och seminarier om hur man säljer mer. Det finns fler saker som varje företag borde erbjuda sin anställda. Såsom brandövningar för att utrymma lokalen och så att alla vet hur man ska agera om någon fattar eld under en eldsvåda.

Varje anställd borde också vara med och genomgå en första hjälpen-utbildning. Utbildningen tar bara några timmar och man får lära sig hur man räddar ett liv, hur man flyttar och tar hand om skadade och hur man bedömer en olycksplats. Förhoppningsvis behöver ingen av er någonsin nyttja era nya kunskaper, men om en otäck situation uppkommer kommer alla vara tacksamma för att de vet hur de ska agera.

Personlig coach

personlig utveckling

Coachning är inte längre något som endast elitidrottare och landslag har. Idag används ordet ofta i många andra bemärkelser inom både privat och affärsliv.

Personlig utveckling

Personlig utveckling är ett ord som blivit mycket välanvänt inom både näringslivet och privat. Konceptet kommer från bland annat psykoanalysen, skapad av psykologen Sigmund Freud. Där är den personliga utveckling något som fortgår under en persons hela liv. Idag försöker många ta kontroll över sin egna personliga utveckling och leda sig själv i rätt riktning. Detta görs ofta tillsammans med just en coach.

Ett bra exempel på den typ av utmaning man stöter på inom personlig utveckling och som en coach kan hjälpa till med hittar vi på coachen Charles Sandströms hemsida. Där skriver han på sin sida om coachning att en klassisk inre konflikt man kan behöva ha hjälp med är viljan att starta eget företag samtidigt som tryggheten i en inkomst från anställning är viktigt. Eller så kanske det handlar om rädslan för att acceptera en befordran till ny chefsposition med större ansvar. Att navigera sig igenom dessa frågor ensam är mycket svårt och en person med kompetens inom personlig utveckling kommer då väl till pass.

Tekniker

Det finns idag olika sätt att se på hur man skall arbeta med coachning. Charles Sandström som nämndes ovan arbetar till exempel med psykosyntes som är en alternativ terapiform grundad av en av Sigmund Freuds elever. Detta är en av de mer vanliga sätten att arbeta med coachning idag.

Hur man arbetar under coachningsessionerna varierar även beroende på vad man har för målsättning samt vilka det är som går där. Ibland så är coachningarbetet inte med en individ utan istället med en grupp så som ett företag eller en avdelning. Då brukar det hela kallas för Team coachning eller Business coachning.