Posts in Category: Tips

Bra personalvård

personnel care

Som företagare så har man ett ansvar för sina anställda, det gäller att se till så att det är en schysst arbetsmiljö att arbeta i och att man bedriver en bra personalvård. Trivs man på sin arbetsplats så kan man prestera bättre, och man känner sig mer motiverad att stanna kvar på sin arbetsplats.

Tillsammans med personalen så utgör företaget en enhet som arbetar för att kunderna ska få den absolut bästa servicen och för att kunna utföra det jobb som man är ålagd att göra så krävs det att man har de bästa förutsättningarna att göra det.

Vilken typ av personalvård kan skilja sig från företag till företag, vad som är möjligt att utföra. Företagsmassage är ett exempel på personalvård, då kan det komma företag till arbetsplatsen och ger massage på plats och man som personal slipper åka iväg för att få en skön och avkopplande massage.

Att från företaget sida kunna ge olika förmåner och få dessa skatte- och avgiftsfria kan vara något som passar just ert företag. Det kan vara fråga om bidrag till träning på gym eller annan anläggning anpassad för träning. Vad som är förmån och vad man kan få avdrag för kan man läsa om på Skatteverkets webbsajt.

Mår personalen bra så mår företaget bra, det är en win win situation för alla. Det gäller att sträva efter en bra arbetsmiljö och som ledning får man fråga sina anställda vad som kan motivera för att kunna förändra arbetssituationen.

Genom att bygga upp ett företagsklimat där det andas positivet kommer att genomsyra hela företaget, låt de anställda komma med idéer hur saker och ting ska lösas. Det finns säkert många bra idéer om hur det dagliga arbetet kan förbättras hos de anställda.

Styrkor och svagheter i företaget

syrkor_svagheter_203324158

Oavsett om man driver ett nystartat eller väletablerat företag är det viktigt att identifiera både sina styrkor och svagheter. Detta kan vara till mycket stor hjälp när man försöker göra sin verksamhet mer framgångsrik och effektiv.

Detta är en del av något man kallar för en SWOT-analys. SWOT är en engelsk förkortning och står för Strenghts, Weaknesses, Oppertunities och Threats, vilket ju då på svenska blir Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. En SWOT-analys är i grunden väldigt enkel och kan i stort sett göras genom att skriva upp plus- och minuspunkter i en lista.

Denna lista kan sedan användas bland annat som en grund för framtida strategier och under vilka omständigheter man kan behöva hjälp utifrån. Inget företag har expertis inom alla områden och när man kan peka ut sina svagheter kan man göra mer informerade val om när man faktiskt behöver ta hjälp av till exempel konsulter eller bemanningsföretag. Olika firmor har hjälpt många företag hantera situationer som annars skulle ha tagit betydligt längre tid att ta sig igenom eller i värsta fall, aldrig ens hanterade.

Detta är som sagt inte bara viktigt för väletablerade företag. Men trots detta är det tydligen få nystartade företag som tar hjälp utifrån, enligt uppgifter från Trygg-Hansa i en studie utförd av Statistiska Centralbyrån. Av de som faktiskt tar hjälp utifrån är områdena finans och ekonomi de vanligaste, följt av försäkringar.

Genom att låta andra företag och firmor hjälpa en med ens svagheter ger man sitt eget företag en bättre chans att fokusera på de områden de är starka inom. Och de pengar man spenderar på till exempel konsulter kan lätt vägas upp av det man tjänar på att satsa på ens egna styrkor.

Hjälpa sina anställda genom livet

11721203-female-instructor-helping-man-for-exercising

Ens arbetsplats blir ett ställe där man spenderar en stor del av sitt liv. Som företagare har du ett ansvar att se till att dina anställda må bra och trivs på jobbet. För att åstadkomma detta kan man behöva hjälpa dem utanför arbetslivet också.

Hälsan

En viktig del är att ta tag i hälsan. Om någon kämpar med sin vikt, kan du som företagare försöka hjälpa dig. Var ett stöd för den anställde och peppa honom eller henne när denne gör bra val. Man kan också erbjuda friskvårdsbidrag för att få flera personer på jobbet att motionera efter arbetstid. De som faktiskt använder sig av avtalet kommer att vara gladare, friskare och orka jobba mer.

Eller så kan det handla om att sluta röka. Rökningen påverkar hälsan negativt, medan att sluta röka kan förstöra humöret och vikten. Här kan det vara bra att ha överseende om den anställdes humör eller personlighet förändras under en period.

Familjen

Förutom arbetet tar familjen upp mycket tid. Ett dödsfall inom familjen kan vara väldigt tufft, speciellt om det kommer som en otäck överraskning. Man har alltid rätt att ta ledigt under sådana omständigheter, men det kan vara bra att visa sin förståelse. Erbjud den anställde att få prata med en professionell, för att ta sig genom sorgen.

Det kan också vara glädjande nyheter som väntar inom familjen: såsom tillökning. Man har rätt att ta föräldraledighet och det är en naturlig del av livet att bilda familj. Bli inte chefen som ger sina anställda dåligt samvete för att de går vidare i livet och skaffar barn. Prata inte med den anställde om hur svårt det blir för företaget eller hur stressigt allting känns. Detta är en lycklig period för han eller henne och det är inget som chefen har rätt att förstöra.