Chefer och företagshälsa

När personalen mår dåligt på jobbet är det ofta cheferna som är den primära anledningen, det är därför enkelt att förstå att en bra chef är ett livsviktigt organ för ett företags hälsa och framgång. För att effektivisera arbetsplatsen måste man motivera sin personal genom att i förstahand informera om vilka mål och prioriteringar företaget har. Personalen måste känna sig kompetenta, respekterade och anförtrodda i sina yrkesroller.

En bra chef coachar och uppmuntrar sitt företag och personal till framgång och tillväxt genom att vara närvarande och hjälpsam i alla företagets skeenden och processer. En grundförutsättning för att ett företag ska utvecklas i rätt riktning är att man ger personalen kontinuerlig feedback, det hjälper personalen att navigera rätt i sina yrkesroller och medför en starkare självkänsla inför det man håller på med. Det är viktigt att chef och personal tillsammans arbetar fram vilken företagskultur som ska råda, hur man ”approachar” varandra med kritik, och framförallt hur man som kollegor kan stärka varandra.

Många företag kan nog skriva under på att teambuilding är ett vinnande koncept, därför är det viktigt att som chef och företagsledare investera i personalen med jämna mellanrum. Vi människor är uppbyggda på positiv förstärkning, och ända sen vi var spädbarn har vi uppmuntrats till att klara nya mål. En bra chef vet att ingenting fungerar så bra som positiv uppmärksamhet, när personalen känner att dom gör något bra som blir korrekt och uppskattat blir följderna gynnsamma flera led.

Slutligen, A och O är att man bör betrakta sitt företag som ett kretslopp där alla komponenter behövs, och för att alla komponenterna ska fungera så optimalt som möjligt bör man se till att förutsättningarna för det finns tillgängliga. Jag hoppas att personal och chefer låter sig inspireras av ovanstående text, för att förbättra arbetsmiljöerna runt om i landet.

Lycka till!

.