Utveckling genom avveckling

Plötsligt uppstår en situation där det inte längre finns någon möjlighet att fortsätta som tidigare. Gränsen är nådd för vad som är möjligt att göra någonting åt i ett företag. I sådana fall kanske det inte återstår någon annan möjlighet än att avveckla företaget och börja om från början med någonting nytt. Många vänder sig mot tanken på att avveckling skulle kunna leda till utveckling, men med erfarenheterna man gjorde från det tidigare bolaget finns alla chanser att börja om på nytt och undvika de misstag som ledde fram till det tidigare företagets misslyckande.

Att avveckla ett aktiebolag är en omständlig process som kan ta upp emot ett år innan bolaget slutligen avvecklats helt och hållet. Till skillnad från enskild näringsverksamhet kan ett aktiebolag inte läggas ner när helst företagaren önskar. Bolagsverket kan inte heller lägga ner ett aktiebolag utan att företaget antingen genomgått likvidation eller en konkurs. För den som inte själv vill syssla med avvecklingen finns möjligheten att sälja bolaget till något av de företag som sysslar med så kallad snabbavveckling. Här finns exempelvis företag som Citadellet Likvidationer som mot en viss ersättning köper upp företaget och därefter avvecklar det i egen regi. Eftersom du som ägare redan sålt ditt företag slipper du att själv vara del av den komplicerade och långdragna processen som det innebär att avveckla ett företag.

Att själv avveckla företaget innebär att du som ägare måste vänta mellan två på varandra följande bolagsstämmor innan företaget slutligen är avvecklat och aktieägarna kan ta del av kvarvarande kapital. Väljer du däremot snabbavveckling kan du få del av utdelningen tämligen omgående, då försäljning är det snabbaste sättet att avveckla företaget. I och med försäljningen får aktieägarna snabbt tillgång till bolagets kapital och kan använda det för att starta om från början med ett nytt bolag.