Vikten av god belysning på arbetsplatsen

Oavsett vad det är man arbetar med och var är det viktigt att få till en så bra belysning som möjligt. Här tittar vi lite närmare på vad belysningen egentligen gör, vad som händer när den är bristande och även en titt på moderna metoder för belysning.

Belysningen på en arbetsplats ska sträva efter att vara jämnt sken, inte för ljust och inte för mörkt. Vid behov måste det även finnas justerbar platsbelysning som inte bländar. En arbetsplats måste även ta hänsyn till förutsättningarna för de som arbetar där och se till att det finns lösningar för personer med eventuella synproblem. Man ska heller inte skapa för stor kontrast mellan arbetsytor och omgivningen då det kan vara stressande för ögonen.

Arbetsmiljöupplysningen menar att bristande belysning kan ge upphov till dålig arbetsställning, vilket i sin tur kan orsaka värk i till exempel huvudet, nacken och axlarna. De med ger dock även att det inte finns några generella gränsvärden när det gäller belysning då olika arbetsplatser behöver olika mycket och även olika typer av ljus. Detta betyder att det mer eller mindre blir en bedömningsfråga och att det är viktigt för anställda att meddela om det är otillräcklig belysning någonstans.

När man designar belysningen för en arbetsplats rekommenderas det att alltid börja med dagsljus som grunden. Det kan ju dock vara svårt att få in tillräckligt med ljus på en arbetsplats. En anledning till detta kan ju vara något så enkelt som vilket väderstreck fönstren vetter emot. Lösningar på detta kan vara ett modernt ljussystem så som det Parans erbjuder då det genom fiberoptiska kablar kan transportera solljus till delar av en byggnad som inte får direkt solljus annars. Dock så vet vi ju att man i Sverige får mindre solljus på vinterhalvåret, och att detta bara blir värre ju längre norrut man befinner sig. Så belysningen måste ju kunna kompensera även för detta.